Enkele weken gelden werd er in de Verenigde Staten door Consumer Affairs (een soort Consumentenbod) een kritisch artikel gepubliceerd over Self-Storage.  Het lichte de mogelijke gevaren uit die het huren van opslagruimte bij een Self-Storage onderneming met zich meebrengen.  Ze presenteren enkele steekhoudende argumenten, maar de conclusie dat Self-Storage moet worden is toch wat overdreven.

Op deze site zijn verschillende artikelen verschenen over het wel en wee van de Self-Storage branche en de redenen  van consumenten een opslagruimte te huren. Zeker in de VS, waar het artikel is geschreven is, is het geen gewaagde stelling te beweren dat mensen te veel spullen hebben waarvan een deel als troep kan worden bestempeld. Er zijn echter wel situaties dat Self-Storage een goede (tijdelijke) oplossing is voor de spullen van consumenten. We noemen ze hier niet voor het eerst, maar situaties als scheidingen, samenwonen of kleiner wonen brengt mensen in een situatie waarbij een acute opslagnood ontstaat.

Mark Huffman, de schrijver van het artikel voor Consumer Affairs, probeert mensen bang te maken, en verwijst hierbij naar de hitserie “Storage Wars”, ook in Nederland te zien:

“De serie is gebaseerd op het idee dat goederen worden geveild wanneer de klant niet betaald. Het kwijtraken van de inhoud van je Self-Storage unit is slechts één van de mogelijke gevaren van het bewaren van goederen buitenshuis”

Ook worden er in het artikel 2 voorbeelden aangehaald van mensen die een slechte ervaring hebben gehad met het huren van opslagruimte. In het ene voorbeeld had de klant last gehad van ratten die aan de dierbare spullen hadden lopen knagen, in het andere geval had de klant de huurvoorwaarden niet duidelijk gelezen en schrok toen bleek dat de goederen niet bleken verzekerd. Huffmann besluit met enkele tips hoe een veilige, schone en betrouwbare locatie kan worden gevonden.

Klant heeft ook zelf verantwoordelijkheid

In de praktijk blijkt dat in de gevallen dat er iets mis gaat, dit meestal niet de schuld is van het Self-Storage bedrijf zelf. Zo is bij o.a. brand en waterschade veelal sprake van overmacht.  Met een stijgende populariteit waar ook inbrekers weet van krijgen, is de kans op diefstal ook aanwezig. Soms vergeten klant een opslagruimte goed op slot te doen, vaak worden contracten niet gelezen en gaat men er klakkeloos van uit dat de goederen zijn verzekerd.

Om goederen veilig op te slaan, moet de klant zelf ook intiatief nemen door de goederen netjes ingepakt neer te zetten en de ruimte goed af te sluiten. Het contract moet goed worden doorgelezen en de verzekering moet worden geregeld. Veelal kan een aanvullende verzekering bij het Self-Storage bedrijf worden afgesloten (zie bijvoorbeeld bij de Self-Storage Loods 038 in Zwolle)

Of de stelling van Huffman dat mensen te veel spullen hebben ook voor Nederlanders geldt kun je discussiëren, maar zal vast in meer of mindere mate hier ook zo zijn. Voor de vele mensen waar het huren van tijdelijke opslagruimte wel een goede oplossing biedt, neem zelf de nodige voorzorgsmaatregelen om zorgeloos de periode door te komen zolang de goederen niet bij je thuis staan.

Dus, is Self-Storage een slecht idee? Zeker niet, maar zoals overal moet je ook hier je gezonde verstand gebruiken om eventuele risico’s in te schatten en te beheersen.

Lees verder